Restaurering & Reparasjon

Det er få andre gjenstander som holdes ved like i hundrevis av år, slik som strykeinstrumenter. Antikviteter er ikke noe man er vant til å se i daglig bruk, men slik er det med strykeinstrumenter. 

Dette er mulig på grunn av en unik kultur for restaurering og vedlikehold i fiolinbransjen. Fiolinreparatørens arbeid har likhetstrekk med museumsrestaurering, fordi gjenstandene ofte er antikke og har en kulturhistorisk betydning. Samtidig har vi helt andre utfordringer, siden instrumentene ikke står beskyttet i en utstilling, men derimot er utsatt for alt det medfører å være et verktøy for en musiker. Reparasjonsarbeidet kan handle om akutte skader, men også om å optimalisere den klanglige siden, samtidig som man ivaretar instrumentenes tekniske integritet og verdi som antikviteter.

I løpet av tre årundrer har teknikkene for å bygge en ny fiolin, bratsj eller cello forandret seg lite. Her skiller nybyggingen seg fra reparasjonsfaget som er under konstant utvikling. De tradisjonelle teknikkene modifiserers og utvikles stadig av et aktivt kommuniserende internasjonalt fagmiljø.


© 2019 Magnus Nedregard