Taksering og Forsikring

Det er viktig å ha en spesifikk forsikring for strykeinstrumenter og buer. Vi kan hjelpe deg med å  få ditt instrument/bue riktig forsikret. 

Magnus Nedregård kan også gi sin vurdering av verdien på et instrument i forbindelse med arv eller salg av instrumenter. 

Det er nødvendig at du tar med instrumentet til verkstedet. Minsteprisen for skriftlig taksering av instrumenter i verkstedet er kr 1250, en muntlig verdivurdering koster 650,-

Enkel verdivurdering via e-post, ved arv, kjøp og salg:

Det er svært mange som kun trenger å avgjøre om et instrument har noen særlig verdi i det hele tatt eller ikke, f.eks. i forbindelse med arv eller kjøp og salg av enklere instrumenter. Vi har ikke mulighet til å ta imot alle disse instrumentene i verkstedet, men det er i de fleste tilfeller mulig å gjøre en fullgod vurdering ut i fra fotografier via epost til magnus@nedregard.net  Dette forutsetter at du sender gode nok bilder og at vi tar forbehold om at  vurdering kun ut i fra bilder har sine begrensninger. Dersom ditt instrument burde inspiseres fysisk eller det kort og godt er stor tvil om opprinnelse og verdi, vil du få beskjed om det. Erfaring tilsier imidlertid at for mange er det fullt ut tilstrekkelig med en vurdering på grunnlag av bilder, og for mange sparer dette en reise til Oslo eller en forsendelse. Enkel verdivurdering som dette koster kr 650,- og blir fakturert sammen med svar.

Om du ikke får noe svar på din epost etter 14 dager, kan du regne med at instrumentet ikke har noen verdi i det hele tatt - i så fall faktureres du naturligvis ingen ting. Fotografier må i størst mulig grad være i henhold til disse rådene.

© 2019 Magnus Nedregard